Cho đối tác đụ cô nhân viên sướng bướm luôn Arisa Aizawa, kiến, ngoan thế, à đây là linh, vợ chế, chào linh, phim xnxx đụ quản lý Arisa Aizawa mình là huy, xin chào, hì hì, chàng trai véo má em quản lý vì cái tội cười với trai, mày phải gọi là em quản lý, hơn tao với mày 3 tuổi đấy, thật á, em quản lý trẻ hơn cả con vợ em quản lý, nó kìa, này này, tránh xa linh của chế nhé không là tiêu đấy, khà khà, ước gì em quản lý chưa cưới, có khi thằng phong bây giờ là đứa phải khen em quản lý, hì hì, em quản lý cảm ơn, nhận thấy tình hình…